Làm thế nào để tạo tên người dùng?

Tên người dùng là một tên duy nhất, không trùng lặp mà bạn chọn cho bản thân. Đó là tên bạn dùng để đăng nhập vào Duolingo. Đó cũng là tên mà các thành viên của cộng đồng sẽ thấy nếu bạn bình luận trong diễn đàn trên trang web.

Khi chọn tên người dùng hãy đảm bảo rằng:

  1. Tên có tối thiểu 3 ký tự
  2. Tên có tối đa 16 ký tự
  3. Chỉ được phép dùng ký tự chữ cái tiếng Anh, ký tự số, và dấu "-", ".", "_"
  4. KHÔNG được phép dùng ký tự đặc biệt hoặc khoảng trống

Hãy trong sáng, đừng thể hiện sự thô tục! Đồng thời, nếu tên người dùng đã được sử dụng, hệ thống sẽ báo lỗi - nên hãy sáng tạo nhé!

Nếu bạn đang tìm kiếm cách thay đổi tên người dùng hiện tại, vui lòng xem bài này.