Có cần kết nối internet để sử dụng Duolingo không?

Có và không! Nếu bạn đang truy cập Duolingo qua trang web hoặc ứng dụng trên AndroidiOS, bạn sẽ cần kết nối tới mạng internet.  

Nếu bạn đã đăng ký dùng Duolingo Plus, bạn có thể truy cập đầy đủ các bài học để sử dụng ngoại tuyến, tất cả đều có trong ứng dụng iOS và Android của bạn. Chỉ một lần đầu, bạn sẽ cần kết nối internet để bắt đầu quá trình tải về. Sau khi bạn đã tải về các bài học của mình, bạn có thể đặt thiết bị của mình về chế độ ngoại tuyến. 

Để được hướng dẫn từng bước quá trình tải bài học ngoại tuyến, hãy ấn vào đây. Bạn muốn đăng ký Duolingo Plus? Tìm hiểu thêm tại đây