Làm thế nào tôi có thể tắt ứng dụng khóa quảng cáo để hỗ trợ cho Duolingo?

Quảng cáo giúp việc học trên Duolingo được miễn phí. Chúng tôi nỗ lực rất nhiều tại Duolingo để đảm bảo các quảng cáo không làm trở ngại những trải nghiệm học tập của bạn.  

Nếu bạn muốn hỗ trợ sứ mệnh của chúng tôi là cung cấp giáo dục ngôn ngữ miễn phí, chúng tôi đề nghị bạn tắt ứng dụng khóa quảng cáo trên trang web và ứng dụng khi sử dụng Duolingo.

Hầu hết ứng dụng khóa quảng cáo có chức năng cài đặt để tắt khóa quảng cáo cho một số trang nhất định và chúng tôi đề nghị bạn thêm duolingo.com vào danh sách cho phép bật quảng cáo trên trang trong phần cài đặt ứng dụng khóa quảng cáo. 

Nếu bạn sử dụng Google Chrome, đây là hướng dẫn làm thế nào để tắt AdBlock, Adblocker Ultimate hoặc AdBlock Plus:

 

AdBlock                                  

 1. Mở thanh quản lý AdBlock ở góc phải phía trên của trình duyệt
 2. Ấn "Don’t run on pages on this site" (Đừng chạy trên những trang của web này)
 3. Từ bây giờ, AdBlock sẽ không chạy trên Duolingo

 

AdBlocker Ultimate 

 1. Mở thanh quản lý AdBlock Ultimate ở góc phải phía trên của trình duyệt
 2. Ấn “Enabled on this site” (Đã bật trên trang này)
 3. Tải lại trang
 4. Từ bây giờ, AdBlock Ultimate sẽ không chạy trên Duolingo

 

AdBlock Plus

 1. Mở thanh quản lý AdBlock Plus ở góc phải phía trên của trình duyệt
 2. Ấn “Enabled on this site” (Đã bật trên trang này)
 3. Tải lại trang
 4. Từ bây giờ, AdBlock Plus sẽ không chạy trên Duolingo