Cấp bậc Đại Sứ Toàn Cầu là gì?

Dựa trên chất lượng đóng góp của bạn, bạn có thể trở thành một Đại Sứ Toàn Cầu Xanh hoặc Đại Sứ Toàn Cầu Vàng. Cấp bậc không cố định; chúng được đánh giá hàng năm và ứng viên được xem xét dựa theo quá trình.