Đại Sứ Toàn Cầu nhận được gì?

Sự mãn nguyện vì đưa được giáo dục miễn phí đến cho cả thế giới! Ồ và một vài đặc quyền đặc biệt như tùy chỉnh hình ảnh, thư mời tham gia hội nghị độc quyền, kết nối trực tiếp với nhân viên, thông tin hậu trường, phù hiệu cho hồ sơ và bản Duolingo không quảng cáo (tùy thuộc vào cấp độ của bạn).