Ứng tuyển để Trở thành một Đại Sứ Toàn Cầu

Các Đại Sứ Toàn Cầu Duolingo là một cộng đồng các tình nguyện viên đầy đam mê, là những người hỗ trợ sứ mệnh của Duolingo là đem đến giáo dục miễn phí cho cả thế giới.

Hiện nay bạn có thể trở thành một Đại sứ Toàn cầu như một:

  • Mod diễn đàn
  • Người đóng góp khóa học
  • Người chủ trì Sự kiện
  • Giáo dục viên Duolingo
  • Duolingo Insiders (MỚI!)

Tìm hiểu thêm và ứng tuyển tại ambassadors.duolingo.com