Làm thế nào để báo cáo một quảng cáo?

Quảng cáo trên Duolingo đến từ mạng lưới chuẩn mực ngành quảng cáo như Google và Facebook. Duoling không chọn các quảng cáo, các hệ thống mạng làm điều đó (ví dụ, nếu Google biết bạn thích mua những tượng nhân vật Ngựa con - My Little Pony, Google sẽ chọn hiển thị những quảng cáo đó cho bạn).


Tuy nhiên, chúng tôi có bộ lọc sẵn sàng để chặn bất kỳ nội dung quảng cáo nào được xem là có khả năng bị người học ngôn ngữ phản đối. Chúng tôi xem xét điều này rất nghiêm túc - nếu bạn thấy có điều gì không phù hợp, vui lòng chụp màn hình, ghi lại địa chỉ trang URL của quảng cáo và báo cáo thông qua abuse@duolingo.com.