Làm thế nào để yêu cầu hoàn tiền?

Nói chung, tất cả các khoản mua sắm trong ứng dụng sẽ không thể hoàn lại và không thể hoàn tiền hay hoàn trả tín dụng khi đã sử dụng một phần gói đăng ký. Việc xử lý yêu cầu hoàn trả có thành công hay không tùy thuộc vào quyết định của bên xử lý mua hàng (Google Play hoặc Apple).

Nếu bạn muốn nhận hoàn tiền gói đăng ký Duolingo Plus, vui lòng hủy gói đăng ký trước khi bạn yêu cầu hoàn tiền (hướng dẫn có tại đây). 

Khi đã hủy, bạn có thể làm theo các bước sau để yêu cầu hoàn tiền:

Google Play

Nếu bạn đăng ký Duolingo Plus bằng tài khoản Cửa hàng Google Play, vui lòng thực hiện các bước sau:

 1. Hãy sử dụng máy tính để truy cập play.google.com/store/account.
 2. Nhấn "Lịch sử Đơn đặt hàng".
 3. Tìm đơn hàng bạn muốn hoàn trả.
 4. Chọn "Yêu cầu hoàn tiền "hoặc "Báo cáo vấn đề" và chọn tùy chọn mô tả tình trạng của bạn.
 5. Điền mẫu và ghi chú rằng bạn muốn được hoàn tiền.
 6. Bạn sẽ thấy một thông báo "Cảm ơn bạn đã chia sẻ về vấn đề." Sau đó bạn sẽ nhận được email thông báo về việc hoàn tiền (có thể cần đến 4 ngày làm việc).

Nếu bạn gặp phải vấn đề liên quan tới việc hoàn tiền qua Google Play, vui lòng liên lạc bộ phận Hỗ trợ Plus tại đây (desktop web).

 

 iTunes/Apple

Nếu bạn đăng ký Duolingo Plus bằng ID Apple, việc hoàn tiền sẽ được thực hiện bởi Apple, không phải Duolingo. Nếu bạn muốn hoàn tiền, vui lòng truy cập https://support.apple.com/en-us/HT204084 hoặc thực hiện theo các bước sau:

 1. Xác định hóa đơn gần nhất từ Apple thể hiện đăng ký Duolingo Plus. Chủ đề email nên bắt đầu là "Your receipt from Apple" (Hóa đơn từ Apple)
 2. Nhấn  "Báo cáo một vấn đề"  bên cạnh mục mua. Sau đó bạn sẽ được điều hướng đến trang báo cáo vấn đề.
 3. Nhập Apple ID và mật khẩu của bạn khi có yêu cầu.
 4. Dưới mục "What can we help you with?" (Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn), chọn tùy chọn hoàn tiền và lý do. Nhấn Submit (Gửi) khi đã hoàn thành yêu cầu.

Hoặc

 1. Tới trang reportaproblem.apple.com.
 2. Đăng nhập bằng Apple ID và mật khẩu của bạn.
 3. Nếu bạn thấy nút "Report" (Báo cáo) hoặc "Report a Problem" (Báo cáo một vấn đề) bên cạnh đăng ký của bạn, hãy nhấn nút đó.
 4. Làm theo hướng dẫn trên trang để chọn lý do tại sao bạn muốn hoàn tiền và gửi yêu cầu

Web

Nếu bạn đăng ký Duolingo Plus qua web máy tính (Stripe), vui lòng thực hiện các bước sau:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Duolingo của bạn
 2. Di chuyển đến trang cài đặt Plus tại đây
 3. Nhấn "Gửi email" bên dưới mục Hỗ trợ Plus

Lưu ý: Mọi tài khoản Plus đã kích hoạt đều có thể sử dụng tính năng Hỗ trợ Plus này

https://i.imgur.com/Gq0nq9o.png