Làm thế nào để hủy đăng ký Duolingo Plus?

Bạn có thể hủy đăng ký Duolingo Plus của mình bất kỳ lúc nào.

Google Play Store (Android):

Google Play Store cho phép người sử dụng Android thực hiện thanh toán định kỳ hoặc thanh toán đăng ký, bao gồm cả Duolingo Plus. Google Play Store tự động thu phí khoản thanh toán nhất định của bạn vào cùng một ngày mỗi tháng.

Để hủy đăng ký Duolingo Plus của bạn, hãy đăng nhập vào Gói đăng ký và Dịch vụ. Tìm gói đăng ký mà bạn muốn hủy và chọn "quản lý" và sau đó chọn "hủy đăng ký." Xem thêm thông tin tại đây.

Vui lòng lưu ý rằng việc hủy gói đăng ký là không thể hoàn tác, mặc dù vậy bạn luôn có thể đăng ký lại trong tương lai. Bạn có thể xem thêm thông tin cập nhật tại Trang Thanh Toán của Google.

App Store (iOS/ iPhone/ iPad):

Giống như Google Play Store, App Store cho phép người dùng iOS thực hiện thanh toán định kỳ hoặc theo gói, bao gồm cả Duolingo Plus. App Store tự động thu phí khoảng thanh toán nhất định của bạn vào cùng một ngày mỗi tháng.

Để hủy đăng ký Duolingo Plus trên iPhone, iPad, hoặc iPod touch của bạn:

  1. Đi tới Cài đặt>[tên của bạn] > iTunes & App Store.
  2. Ấn vào tài khoản Apple của bạn ở phía trên màn hình.
  3. Ấn vào Xem Tài Khoản Apple. Bạn có thể sẽ cần đăng nhập hoặc sử dụng Touch ID.
  4. Ấn "Gói đăng ký" và chọn gói đăng ký mà bạn muốn hủy.
  5. Chọn "Hủy Đăng Ký" và sau đó "xác nhận".

Sau khi kỳ sử dụng hiện tại của bạn kết thúc. App Store sẽ không tiếp tục tính phí gói đăng ký của bạn. Vui lòng lưu ý rằng việc hủy đăng ký là không thể hoàn tác, mặc dù vậy bạn luôn có thể đăng ký lại trong tương lai. Bạn có thể xem thêm thông tin cập nhật về quản lý các gói đăng ký trên iOS tại trang web của Apple.    

Trang Web:

1. Đăng nhập vào tài khoản Duolingo của bạn trên trình duyệt (ví dụ như Chrome)
2. Ấn vào tên đăng nhập của bạn ở góc phải phía trên, và chọn 'Cài đặt'
3. Chọn 'Duolingo Plus'
4. Chọn 'Hủy Đăng Ký' và xác nhận

Bạn sẽ không tiếp tục nhận hóa đơn tự động sau khi bạn hủy đăng ký của mình. Bạn có thể kích hoạt lại đăng ký của mình bất kỳ lúc nào.

 

Lưu ý:

Sau khi hủy đăng ký của mình, bạn vẫn sẽ có thể sử dụng Duolingo Plus cho những ngày còn lại mà bạn đã thanh toán. Khi hết hạn sử dụng, gói đăng ký của bạn sẽ không gia hạn tiếp. Bạn có thể chọn lựa lại bất kỳ lúc nào. Bạn sẽ không được hoàn lại các khoản thanh toán đăng ký trước đó khi hủy gói đăng ký, và các khoản thanh toán phí trước đó sẽ không được chia theo tỷ lệ dựa trên ngày hủy đăng ký. Việc xóa ứng dụng và/hoặc tài khoản của bạn không giúp hủy đăng ký, trừ khi ban đầu bạn đăng ký trên trang web. Nếu bạn gặp bất cứ vấn đề gì với gói đăng ký của mình, vui lòng gửi một báo cáo lỗi và chọn "Gặp vấn đề với mua sắm" từ danh mục thả xuống (vui lòng chú ý rằng chúng tôi không thể truy cập Google Play Store và iOS App Store, cũng như không thể giải quyết các vấn đề bạn gặp phải do các dịch vụ này).