Làm thế nào để hủy đăng ký Duolingo Plus?

Bạn có thể hủy đăng ký Duolingo Plus của mình bất kỳ lúc nào. Vui lòng lưu ý: bạn sẽ cần phải hủy đăng ký theo cùng phương thức mà bạn đã sử dụng để đăng ký lúc đầu:

 • Google Play (Android)
 • App Store/iTunes (iOS)
 • Web 
Để hủy đăng ký, vui lòng thực hiện theo hướng dẫn dành cho từng nền tảng:

Google Play Store (Android)

Hủy qua Google Play store:

Google Play Store cho phép người sử dụng Android thực hiện thanh toán định kỳ hoặc thanh toán đăng ký, bao gồm cả Duolingo Plus. Google Play Store tự động thu phí khoản thanh toán nhất định của bạn vào cùng một ngày của mỗi kỳ thành toán.

Để hủy đăng ký Duolingo Plus của bạn, hãy đăng nhập vào Gói đăng ký và Dịch vụ. Tìm gói đăng ký mà bạn muốn hủy và chọn "quản lý" và sau đó chọn "hủy đăng ký." Xem thêm thông tin tại đây

Vui lòng lưu ý rằng việc hủy gói đăng ký là không thể hoàn tác, mặc dù vậy bạn luôn có thể đăng ký lại trong tương lai. Bạn có thể xem thêm thông tin cập nhật tại Trang Thanh Toán của Google.

Hủy qua ứng dụng Duolingo trong Android:

 1. Nhấn vào biểu tượng Duo Plus
 2. Chọn Cài đặt (góc phải phía trên)
 3. Nhấn 'Quản lý Đăng ký'
 4. Chọn 'Hủy đăng ký', thực hiện các bước để hủy
 5. Xác nhận việc hủy qua Google Play Store

 

App Store/iTunes (iOS)

Hủy qua iTunes: 

Giống như Google Play Store, App Store cho phép người dùng iOS thực hiện thanh toán định kỳ hoặc theo gói, bao gồm cả Duolingo Plus. App Store tự động thu phí khoản thanh toán nhất định của bạn vào cùng một ngày của mỗi kỳ thanh toán.

Để huỷ đăng ký Duolingo Plus trên iPhone, iPad hoặc iPod touch, vui lòng mở phần Cài đặt ứng dụng trên thiết bị iOS của bạn:

 1. Tới mục Cài đặt ứng dụng > [tên của bạn] > iTunes & App Store.
 2. Ấn vào Apple ID của bạn ở góc trên màn hình.
 3. Ấn vào Xem Tài Khoản Apple. Bạn có thể sẽ cần đăng nhập hoặc sử dụng Touch ID (hoặc sử dụng Face ID nếu có).
 4. Ấn "Đăng ký" và chọn gói đăng ký mà bạn muốn hủy.
 5. Chọn "Hủy đăng ký" và sau đó chọn "xác nhận".

Hủy qua ứng dụng Duolingo trên iOS:

 1. Nhấn vào biểu tượng Duo Plus
 2. Chọn Cài đặt (góc phải phía trên)
 3. Nhấn 'Quản lý đăng ký'
 4. Nhấn 'Thay đổi gói đăng ký', sau đó chọn 'Hủy đăng ký'
 5. Xác nhận việc hủy đăng ký qua bảng điều khiển iTunes

Sau khi kỳ sử dụng hiện tại của bạn kết thúc. Apple sẽ không tiếp tục tính phí gói đăng ký đó của bạn. Vui lòng lưu ý rằng việc hủy đăng ký là không thể hoàn tác, mặc dù vậy bạn luôn có thể đăng ký lại trong tương lai. Bạn có thể xem thêm thông tin cập nhật về quản lý các gói đăng ký trên iOS tại trang web của Apple.    

 

Web (máy tính)

1. Đăng nhập vào tài khoản Duolingo của bạn trên trình duyệt (ví dụ như Chrome)
2. Ấn vào tên đăng nhập của bạn ở góc phải phía trên, và chọn 'Cài đặt'
3. Chọn 'Duolingo Plus'
4. Chọn 'Hủy Đăng Ký' và xác nhận

Bạn sẽ không còn bị thu phí tự động sau khi bạn hủy đăng ký của mình. Bạn có thể kích hoạt lại đăng ký của mình bất kỳ lúc nào.

 

LƯU Ý:

Sau khi hủy đăng ký của mình, bạn sẽ vẫn có thể sử dụng Duolingo Plus cho những ngày còn lại của gói đăng ký mà bạn đã thanh toán. Khi hết hạn, gói đăng ký của bạn sẽ không gia hạn tiếp. Bạn có thể chọn lựa lại bất kỳ lúc nào. Bạn sẽ không được hoàn lại các khoản thanh toán đăng ký trước đó khi hủy gói đăng ký, và các khoản thanh toán phí trước đó sẽ không được chia theo tỷ lệ dựa trên ngày hủy đăng ký. Việc xóa ứng dụng và/hoặc tài khoản của bạn KHÔNG giúp bạn hủy gói đăng ký, trừ khi ban đầu bạn đăng ký trên trang web.

Khi gói đăng ký của bạn hết hạn, quá trình học và streak của bạn sẽ KHÔNG bị ảnh hưởng.

Nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề gì liên quan tới đăng ký, vui lòng gửi báo cáo lỗi và chọn "Vấn đề với mua hàng" từ danh sách trỏ xuống (vui lòng lưu ý chúng tôi không thể tiếp cận Cửa hàng Ứng dụng iOS, và cũng không thể giải quyết các vấn đề bạn gặp phải liên quan tới dịch vụ này).