Duolingo Plus là gì?

Duolingo Plus là gói nâng cấp trải nghiệm của Duolingo. Với Duolingo Plus, bạn sẽ có những tiện ích:

  • trải nghiệm học không quảng cáo
  • có thể tải về các bài học trong ứng dụng để học ngoại tuyến
  • trái tim vô hạn
  • không giới hạn số lần thi vượt kỹ năng
  • khôi phục streak mỗi tháng
  • Bài kiểm tra Quá trình/ Tổng quan

Đồng thời, khi là thành viên đăng ký Duolingo Plus, bạn sẽ hỗ trợ sứ mệnh mang giáo dục miễn phí tới với hàng triệu người khắp thế giới.

Để đăng ký sử dụng Duolingo Plus, nhấn vào biểu tượng "Cửa hàng" ở bên dưới góc phải của màn hình chính và chọn "Tìm hiểu thêm" trên quảng cáo Duolingo Plus ở phía trên và làm theo các hướng dẫn.

Nếu bạn không thấy Plus có trên cửa hàng ở giao diện web/ ứng dụng, vui lòng kiểm tra cài đặt Học đường của bạn tại đây. Nếu bạn đang tham gia trong một lớp học, Duolingo Plus sẽ không khả dụng. Bạn sẽ cần rời khỏi lớp học trên Duolingo để có thể đăng ký Plus. Nếu bạn muốn tham gia lớp học sau khi đã đăng ký thuê bao, hãy giữ lại mã lớp học.

Lưu ý: Bạn có thể hủy đăng ký Duolingo Plus bất kỳ lúc nào.