Tên đăng nhập của tôi là gì?

Nếu bạn thích, bạn có thể sử dụng tên đăng nhập để đăng nhập, thay vì dùng địa chỉ email của mình. Tên đăng nhập của bạn là duy nhất và không được có những ký tự đặc biệt hoặc khoảng trắng. Thỉnh thoảng, tên đăng nhập được tạo tự động khi bạn tạo tài khoản. Dưới đây là hướng dẫn cách để tìm tên đăng nhập của bạn.

Trên Web:

Khi đăng nhập vào tài khoản của bạn, đơn giản, hãy nhấn vào ảnh đại diện của bạn và chọn "Hồ sơ của bạn" hoặc "Cài đặt". Cả hai cách đều sẽ hiện ra tên đăng nhập của bạn. Bạn có thể chỉnh sửa tên đăng nhập của mình trong phần Cài đặt Tài khoản.

What_is_my_username__1_.jpg

What_is_my_username__2_.jpg

 

Trên Android và iOS:

1. Chọn thẻ hồ sơ nằm ở bên dưới ứng dụng.

2. Tên hiển thị của bạn xuất hiện trên đầu. Vui lòng lưu ý rằng tên hiển thị và tên đăng nhập khác nhau. Tên hiển thị sẽ có trên bảng xếp hạng, trong khi tên đăng nhập của bạn là duy nhất.

3. Nhấn biểu tượng "Cài đặt" để xem chi tiết tên đăng nhập, cùng với thông tin tài khoản Duolingo của bạn. Tại đây bạn cũng có thể chỉnh sửa thông tin tài khoản của mình.

What_is_my_username__3_.jpg

 

Nếu cần thay đổi tên đăng nhập, vui lòng thực hiện theo những hướng dẫn sau.