Có nghiên cứu chính thức nào về Duolingo không?

Có! Chúng tôi luôn làm việc dựa trên khoa học để tìm ra cách giảng dạy tốt nhất một ngôn ngữ mới. Chúng tôi có một nhóm các tiến sĩ đảm nhận việc này. Theo một nghiên cứu độc lập thực hiện bởi Đại học Thành phố New York và đại học Nam Carolina, trung bình 34 tiếng học Duolingo hiệu quả tương đương với một học kỳ học ngôn ngữ tại trường đại học. Bạn có thể xem báo cáo nghiên cứu đầy đủ ở đây (bằng tiếng Anh).

Bạn có thể truy cập các bài nghiên cứu trên trang nghiên cứu (bằng tiếng Anh) chính thức của chúng tôi và xem thêm những kiến thức chuyên sâu và thú vị về trí thông minh nhân tạo và các ứng dụng trong bài blog Quá trình tạo ra Duolingo (bằng tiếng Anh)!