Paano ko babaguhin ang batayang wika ko?

Para baguhin ang batayang wika ng isang kurso, kailangan mo lang magdagdag ng BAGONG kurso para sa mga nagsasalita ng wikang iyon.

Pwede mo ring sundin ang mga direksiyong ito kung aksidenteng nakapagdagdag ka ng kursong may maling batayan/UI na wika. 

Sa Web:

  1. Pindutin ang bandila ng wika sa kanang kanto sa itaas ng screen mo.
  2. Sa drop-down, pindutin ang "Magdagdag ng bagong kurso".
  3. Sa page ng wika, pindutin ang drop-down sa gawing kanan at piliin ang batayang wika na gusto mo para sa kurso mo.  

Makikita mo na ang listahan ng mga kursong inaalok para sa wikang pinili mo.

Sa iOS/Android:

  1. Pindutin ang icon ng bandila sa gawing kaliwa sa taas ng screen mo.
  2. Sa drop-down, mag-scroll hanggang sa makita mo ang +Kurso.
  3. Dadalhin ka nito sa page ng mga kurso.  Mag-scroll hanggang mahanap mo ang wikang gusto mo para sa kurso.
    mceclip0.png