Paano ko maibabalik ang Mga Puso?

Hindi mo kailangang maghintay na makakuha ulit ng Puso! Magpraktis ng nakalipas na materyal para maibalik ang nawalang Puso.

  1. Pindutin ang icon ng Mga Puso sa gawing itaas
  2. Pindutin ang "Magpraktis"

Babalik ang isang Puso sa bawat napraktis na leksiyon.

Iba pang paraan para maibalik ang Mga Puso:

  • Maghintay: Kadalasan, awtomatikong mapupunan ang susunod mong Puso kada 5 oras, kaya maibabalik ang lahat ng limang Puso sa loob ng 25 oras.
  • Mga Gem: Para sa mga gusto pang magtuloy-tuloy sa Duolingo nang hindi nagpapahinga o nag-aabalang magrebyu ng mga leksiyon, pwedeng mapunan ang Mga Puso gamit ang Mga Gem.
  • Plus: Pwedeng gamitin ng mga mag-aaral sa Duolingo Plus ang unli Puso.

TANDAAN: Hindi mo makikita ang Mga Puso kapag gamit mo ang tab ng Puso sa pagkumpleto ng praktis.