Ano ang mga Gem/Lingot?

Ang mga Gem ay parang online na pera para sa gumagamit ng iOS at Android. Para sa mga gumagamit ng web, makikita nila ang mga Lingot, na online na pera rin

Makakakuha ka ng mga Gem o Lingot sa pagkumpleto ng mga leksiyon sa Duolingo. Karaniwang makakakuha ka ng mga Gem o Lingot kapag nakamit mo ang iyong araw-araw na layuning XP

Pwede mong gamitin ang online na perang ito para makabili sa tindahan sa app/web. Para makapunta sa tindahan, pindutin ang tab ng Tindahan. Kung gumagamit ka ng web, pwede mong pindutin ito. Makikita mo ang kabuuang bilang ng mga Gem/Lingot na nakalista sa tindahan. Pwede mong gamitin ang mga Gem mo sa pagbili ng iba't ibang elemento ng app, tulad ng pampreserba ng streak, pampuno ng puso, at pusta sa streak.