Paano ko mapapagana ang Unli Puso?

Bilang subscriber ng Duolingo Plus, may opsiyon kang paganahin ang Unli Puso. Sa ganitong paraan, hindi ka mawawalan ng Mga Puso kapag may maling sagot habang nasa leksiyon. Para paganahin ang Unli Puso, sundin ang mga hakbang na ito:

1. Siguruhing may pinakabago kang bersiyon ng app ng Duolingo.
2. Buksan ang app mo ng Duolingo at pindutin ang tab ng "Puso".
3. Pindutin ang Unli Plus.
4. Ngayon, hindi na dapat mababawasan ang puso mo kung magkakamali ka.

 

Tandaan: pwede mo ring buksan ang Unli Puso sa pagpindot sa badge ng Plus. Pwede ring hindi paganahin ang Unli Puso anumang oras kung gusto mo.

dCZzfUA.png