Ano ang streak?

Ang streak ay ang bilang ng magkakasunod na araw na nakakumpleto ka ng leksiyon. Kapag nakakumpleto ka ng leksiyon sa app o sa web, tataas ang streak mo nang 1 araw. Makakatanggap ka ng arawang premyo kapag nakamit mo ang iyong Araw-araw na Layunin ng XP. Naitatakda ang layunin mo sa paggawa ng Duolingo account mo, at pwedeng baguhin ito sa pagpunta sa: https://www.duolingo.com/settings/coach.

Ang simbolo nito ay ang icon ng maliit o naglalagablab na apoymceclip0.png. Kung hindi mo nakamit ang streak mo, mawawalan ito ng kulay. Aapoy lang ito kapag nakamit mo ang streak mo sa pamamagitan ng pagkumpleto ng arawang leksiyon mo. 

Ipagpatuloy ang streak mo at tingnan mo kung gaano kataas ang kaya mong marating! 

 

Paano pinapagana ang pampreserba ng streak

Kumuha ng pampreserba ng streak para siguruhing hindi ka mawawalan ng streak kung makalimutan mo mang magpraktis ng isang araw. Dapat bilhin ang pampreserba ng streak nang mas maaga ng isang araw sa hindi magagawang leksiyon para protektahan ang streak. Pwede kang magpagana ng hanggang 2 pampreserba ng streak sa isang pagkakataon.

mceclip1.png


Makakabili ka ng pampreserba ng streak sa tindahan sa app o sa web.

Sa Web:

Pindutin ang icon ng Tindahan sa menu sa itaas.

Sa app sa Android at iOS:

Pindutin ang tab ng Tindahan (sa ibaba).