Ano ang Mga Puso?

Ginagamit ang Mga Puso para ibalanse ang tiyempo ng pagpapraktis at bagong pag-aaralan sa mga leksiyon sa Duolingo. Pwedeng mawalan ka ng Mga Puso sa sobrang daming maling sagot, na nakakapanghikayat sa mga gumagamit ng Duolingo na bigyang pansin nang mabuti ang isinasagot nila bago magpatuloy. Magsisimula ang bawat araw mo na may 5 Puso!

 

Bakit tayo may Mga Puso?

Dahil mas maganda ito sa pag-aaral! Ipinapakita ng pananaliksik namin na kapag masyadong umaabante ang mga tao sa Duolingo sa isang araw, pwede itong negatibong makaapekto sa pag-aaral nila dahil hindi nila gaanong maaalala ang napag-aralan nila. Batid naming mas natututo ang mga gumagamit ng Duolingo kapag nag-aaral sila araw-araw at naglalaan ng oras para magpraktis at magrebyu ng natutunan nila. Hinihikayat ng elemento ng Mga Puso na magpahinga muna ang mga nagkakamali at magrebyu ng nakalipas na mga leksiyon bago umabante. 

Paano ako makakakuha ng Puso?

Magpraktis ng nakalipas na pinag-aralan para ibalik ang nawalang Puso. Pindutin ang icon ng Mga Puso sa gawing itaas, tapos pindutin ang "Magpraktis". Maibabalik ang isang Puso sa bawat napraktis na leksiyon. Kadalasan, dumarating ang susunod mong Puso kada 5 oras, kaya maibabalik ang kabuuang limang Puso sa loob ng 25 oras.

Para sa mga gusto pa ring gumamit ng Duolingo nang hindi nagpapahinga o naglalaan ng oras sa pagrerebyu ng mga leksiyon, pwedeng gumamit ng Mga Gem para mapuno ang Mga Puso.

TANDAAN: Hindi mo makikita ang Mga Puso kapag gamit mo ang tab ng Puso sa pagkumpleto ng praktis

Paano ako magkakaroon ng unli Puso?

May unli puso ang lahat ng mga subscriber ng Duolingo Plus bilang benepisyo ng subscription nila. Pwede mong alamin ang detalye kung paano pagaganahin ang elementong ito rito

Paano naman sa iba pang platform? 

Pwede sa ngayon ang Mga Puso sa gumagamit ng Android at iOS. Wala pa kaming planong magkaroon nito sa Web.