มีภาษีและ/หรือค่าธรรมเนียมสำหรับการซื้อการสมัครใช้บริการ Plus ของฉันหรือไม่?

ภาษี

การซื้อการสมัครใช้บริการ Duolingo Plus ของคุณอาจต้องเสียภาษีตามกฎหมายว่าด้วยภาษีที่บังคับใช้ตามสถานที่ของคุณ รายละเอียดภาษีต่างๆ จะปรากฎบนใบเสร็จของคุณหลังจากที่คุณทำการสั่งซื้อเสร็จสิ้น หากมีการคืนเงินในการสมัครใช้บริการ Duolingo Plus ภาษีที่เกี่ยวข้องก็จะได้รับคืนเช่นกัน

 

ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม

สำหรับ Google Play และ Apple: โปรดติดต่อ Google Play และ Apple เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนหรือค่าธรรมเนียมหรือภาษี หากคุณสมัครผ่านแอปมือถือ Google Play และ Apple

สำหรับบนเว็บ: หากคุณซื้อการสมัครใช้บริการ Duolingo Plus บนเว็บไซต์ของเรา บริษัทบัตรเครดิตหรือธนาคารของคุณอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมีความผันผวนในแต่ละวัน อัตราอาจแตกต่างจากช่วงระหว่างการดำเนินการคืนเงิน 

โปรดติดต่อธนาคารของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนหรือค่าธรรมเนียม