ฉันสามารถสร้างหลายบัญชีด้วยอีเมลแอดเดรสเดียวกันได้หรือไม่?

หากคุณต้องการสร้างบัญชีที่สองสำหรับเด็กหรือสมาชิกในครอบครัวโดยใช้อีเมลแอดเดรสที่เชื่อมโยงกับบัญชี Duolingo ไว้อยู่แล้ว คุณสามารถสร้างอีเมลแทนหรืออีเมลนามแฝงเพื่อใช้กับบัญชีที่สองได้ วิธีนี้ใช้ได้กับอีเมลหลายรูปแบบ เช่น Gmail, iCloud / Apple, Outlook และ Hotmail และอื่นๆ โปรดตรวจสอบเพื่อดูว่าผู้ให้บริการอีเมลของคุณรองรับการใช้งานในส่วนของ 'นามแฝงเพิ่มเติม' หรือ 'ที่อยู่ย่อย' หรือไม่

เมื่อสร้างบัญชีที่สอง คุณจะต้องพิมพ์ที่อยู่อีเมลนามแฝงลงในช่องที่อยู่อีเมลสำหรับบัญชีใหม่ นามแฝงจะต้องได้รับการจัดรูปแบบด้วยชื่อผู้ใช้อีเมลปกติของคุณก่อน จากนั้นเพิ่ม "+ aliasname" ก่อน @ yourremail.com คุณสามารถใช้ชื่ออะไรก็ได้ที่คุณต้องการสำหรับนามแฝง ตัวอย่างเช่น หากอีเมลแอดเดรสของคุณคือ myname@gmail.com และคุณต้องการใช้นามแฝงเป็น "duo2" คุณจะต้องป้อนที่อยู่เป็น myname+duo2@gmail.com อีเมลสำหรับบัญชีที่สองจะยังคงส่งไปยังกล่องจดหมายปกติของคุณ