ฉันจะปิดการใช้งานระบบช่วยสะกดคำได้อย่างไร?

คุณต้องการปิดระบบช่วยสะกดคำขณะทำบทเรียน Duolingo ใช่ไหม แน่นอน คุณสามารถปิดการแก้ไขอัตโนมัติและระบบช่วยสะกดคำในการตั้งค่าแป้นพิมพ์สำหรับอุปกรณ์ของคุณ


สำหรับบน Android:

  1. เปิดการตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณ
  2. เลื่อนลงไปด้านล่างและเลือก ระบบ จากนั้นแตะ ภาษา & การป้อนข้อมูล (หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับเวอร์ชัน Android หรือ UI ที่กำหนดเอง คุณอาจพบภาษาและการป้อนข้อมูลในหน้าการตั้งค่าหลักแทน)
  3.  หลังจากนั้น ให้แตะที่ แป้นพิมพ์เสมือน
  4. เลือก Gboard (หรือแป้นพิมพ์ที่ใช้งานอยู่) ที่อยู่ในรายการ การดำเนินการนี้จะนำคุณไปยังการตั้งค่าของแป้นพิมพ์
  5. แตะที่การแก้ไขข้อความ
  6. ในขั้นตอนนี้ ให้ปิดการแนะนำคำถัดไป (หรือระบบช่วยสะกดคำ) เพื่อปิดใช้งานคุณลักษณะนี้


สำหรับบน iOS:

  1. เปิด การตั้งค่า บนอุปกรณ์ iOS ของคุณ
  2. แตะที่ ทั่วไป
  3. แตะที่แป้นพิมพ์
  4. ตั้งค่าระบบช่วยสะกดคำให้เป็น ปิด


ในบางหลักสูตร คุณจะเห็นแถบคำแนะนำด้านบนแป้นพิมพ์ หากต้องการปิดใช้งาน คุณจะต้องไปที่แท็บโปรไฟล์ > การตั้งค่า (บนขวา) > ปิด 'แถบคำแนะนำ'.


หมายเหตุ: เมื่อคุณปิดระบบช่วยสะกดคำ iPhone อาจยังคงพยายามแนะนำการแก้ไขคำที่สะกดผิดอยู่ หากต้องการยอมรับการแก้ไข ให้กดเว้นวรรคหรือเครื่องหมายวรรคตอน หรือแตะย้อนกลับ หากต้องการปฏิเสธการแก้ไข ให้แตะ "x" หากคุณปฏิเสธคำแนะนำเดิมสองสามครั้ง iPhone จะหยุดแนะนำไปเอง