XP คืออะไร?

คุณจะได้รับคะแนนจากการเรียนรู้บน Duolingo เราเรียกคะแนนที่คุณได้รับนี้ว่าคะแนนประสบการณ์หรือเรียกย่อๆ ว่า XP

คุณสามารถรับ XP ได้หลากหลายวิธี ดังนี้

  • บทเรียนส่วนตัว = 10 XP (+ XP โบนัสที่อาจได้รับ)
  • ฝึกฝนทักษะ (เมื่อคุณผ่านทั้ง 5 ระดับของทักษะหนึ่ง) = 10XP*
  • ฝึกฝน (เข้าได้ผ่านไอคอนบาร์เบลล์หรือแท็บหัวใจ) = 10 XP
  • การทดสอบทักษะ (เมื่อคุณแตะที่ไอคอนกุญแจเพื่อเลื่อนระดับทักษะ) = 20 XP
  • แบบทดสอบจุดทดสอบ = 50 XP
  • การทดสอบวัดระดับ = 100 XP
  • เรื่องราว Duolingo (มีในบางภาษา)

คุณจะไม่ได้รับ XP สำหรับ Tinycards

โปรดทราบว่าขณะที่เรายังคงดำเนินการทดสอบคุณสมบัติใหม่ๆ ประสบการณ์การใช้งานอาจแตกต่างกันเล็กน้อยระหว่างผู้ใช้แต่ละคน XP อาจมีการเปลี่ยนแปลง

*สำหรับเซสชันแรกของวัน คุณจะได้รับ 10 XP หลังจากนั้น จะได้รับ 5 XP สำหรับเซสชันการฝึกฝนที่สอง จากนั้น 0 XP สำหรับเซสชันการฝึกฝนที่สามในวันปฏิทินเดียวกัน