ฉันจะรายงานปัญหาเกี่ยวกับประโยคหรือการแปลได้อย่างไร?

หากคุณมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับข้อผิดพลาดในประโยคหรือการแปล โปรดรายงานประโยคที่ไม่ถูกต้องดังกล่าวไปยังผู้จัดทำเนื้อหาหลักสูตรนี้โดยตรง 

 

1. หลังจากส่งคำตอบของคุณแล้ว เลือก "รายงาน" โดยบนมือถือ จะแสดงเป็นไอคอนรูปธง 

How_do_I_report_a_problem_with_a_sentence_or_translation_1.png

 

2. เลือกตัวเลือกโดยขึ้นอยู่กับปัญหาที่คุณต้องการรายงาน ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเลือก "คำตอบของฉันควรได้รับการยอมรับ" ซึ่งจะเป็นการชี้ให้เห็นถึงข้อผิดพลาดที่อาจเป็นไปได้ให้ผู้จัดทำเนื้อหาหลักสูตรทราบ

How_do_I_report_a_problem_with_a_sentence_or_translation_2.png

 

3. เลือก "เสียงหาย"  หากคุณไม่ได้ยินเสียงใดๆ ในแบบฝึกหัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับแบบฝึกหัดที่ต้องฟังเสียงเพื่อแก้ไขประโยค

How_do_I_report_a_problem_with_a_sentence_or_translation_3.png

4. คลิกที่ "คำใบ้พจนานุกรมที่แสดงเมื่อวางเมาส์บนคำไม่ถูกต้อง"  หากคำจำกัดความ ที่แสดงเมื่อคุณเลื่อนเมาส์ไปที่ด้านบนของคำไม่ถูกต้อง 

How_do_I_report_a_problem_with_a_sentence_or_translation_4.png

5. คลิกที่ "ไม่มีคำใบ้พจนานุกรมที่แสดงเมื่อวางเมาส์บนคำ"  หากคำจำกัดความ ที่แสดงเมื่อคุณเลื่อนเมาส์ไปที่ด้านบนของคำนั้นหายไป 

How_do_I_report_a_problem_with_a_sentence_or_translation_5.png

6. หากพบความแตกต่างกันในเสียงขณะทำแบบฝึกหัดการแปล โปรดเลือก "เสียงไม่ถูกต้อง"  นอกจากนี้ คุณจะเห็นตัวเลือกนี้ในแบบฝึกหัดพูดด้วย

How_do_I_report_a_problem_with_a_sentence_or_translation_6.png

7. หากเหตุผลข้างต้นไม่ตรงกับปัญหาที่คุณพบ โปรดเลือก "เกิดข้อผิดพลาดอย่างอื่น" 

How_do_I_report_a_problem_with_a_sentence_or_translation_7.png

ข้อเสนอแนะทั้งหมดนี้จะส่งไปยังผู้จัดทำเนื้อหาหลักสูตรโดยตรง และทางผู้จัดทำจะรวบรวมรายงานเหล่านี้เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาด  และจะเพิ่มการแปลที่ถูกต้องสำหรับประโยคนั้น