ฉันจะรีเซ็ตความคืบหน้าของฉันได้อย่างไร

คุณสามารถคลิกที่ทักษะใดๆ ที่คุณเรียนจบแล้วได้เสมอหากคุณต้องการที่จะฝึกฝนอีกครั้ง แต่หากคุณต้องการที่จะเริ่มต้นแผนผังใหม่หรือลบภาษานั้นๆ ทิ้งไป คุณจะต้องทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

 

 

 

  • เลือก "รีเซ็ตความคืบหน้า" (ปุ่มสีน้ำเงิน) หากคุณต้องการเริ่มแผนผังใหม่ตั้งแต่เริ่ม เลือก "ลบ" (ปุ่มสีแดงอันใหญ่) หากคุณต้องการที่จะลบแผนผังและร่องรอยทั้งหมด เช่นธงอันเล็กที่อยู่ถัดจากชื่อของคุณ แต่ตัวเลือกอันสุดท้ายนี้จะมีให้ก็ต่อเมื่อมีหลักสูตรบนรายการนั้นมากกว่าหนึ่งเท่านั้น

 

 

โปรดทราบว่าการลบหรือรีเซ็ตหลักสูตรไม่สามารถเรียกคืนได้

 

หากคุณลบภาษาใดภาษาหนึ่ง คุณสามารถเพิ่มภาษานั้นกลับาได้ในภายหลัง แต่คุณจะสูญเสียความคืบหน้าของคุณทั้งหมดไปและคุณจะต้องเริ่มต้นแผนผังตั้งแต่เริ่ม