ฉันจะลบภาษาในโปรไฟล์ของฉันอย่างไร

บางคนอาจจะตัดสินใจว่าพวกเขาไม่ชอบหลักสูตรที่กำลังเรียนอยู่ หรือพวกเขาอาจจะต้องการที่จะ เริ่มต้นหลักสูตรใหม่ ตั้งแต่เริ่ม แล้วคุณจะรีเซ็ตแผนผังหรือลบมันออกไปโดยสิ้นเชิง

หมายเหตุ: คุณจะต้องมีอย่างน้อยหนึ่งหลักสูตร คุณไม่สามารถลบหลักสูตรได้ หากคุณมีหลักสูตรที่กำลังเรียนอยู่เพียงแค่หนึ่งเดียว

 

 

 

 

 

  • หน้าจอต่อไปนี้จะแสดงหลักสูตรทั้งหมดที่คุณได้ลงทะเบียนไว้ที่เป็นภาษาเดียวกับอินเตอร์เฟซของคุณ (ภาษาหลัก)

  • เลือก "รีเซ็ตความคืบหน้า" (ปุ่มสีน้ำเงิน) หากคุณต้องการเริ่มแผนผังใหม่ตั้งแต่เริ่ม เลือก "ลบ" (ปุ่มสีแดงอันใหญ่) หากคุณต้องการที่จะลบแผนผังและร่องรอยทั้งหมด เช่นธงอันเล็กที่อยู่ถัดจากชื่อของคุณ

 

  • หากคุณมีหลักสูตรสำหรับภาษาหลักอื่นๆ คุณจะต้องสลับไปที่ภาษาเหล่านั้นและทำตามขั้นตอนการลบหลักสูตรซ้ำอีกครั้ง หากมีแค่ภาษาเดียวที่แสดงบนหน้าจอนี้ ปุ่ม "ลบ" จะถูกปิดการใช้งาน และคุณจะทำได้เพียง "รีเซ็ตความคืบหน้า"

 

โปรดทราบว่าการลบหรือรีเซ็ตหลักสูตรไม่สามารถเรียกคืนได้

 

หากคุณลบภาษาใดภาษาหนึ่ง คุณสามารถเพิ่มภาษานั้นกลับาได้ในภายหลัง แต่คุณจะสูญเสียความคืบหน้าของคุณทั้งหมดไปและคุณจะต้องเริ่มต้นแผนผังตั้งแต่เริ่ม