ฉันจำเป็นต้องมีอินเตอร์เน็ตเพื่อใช้งาน Duolingo หรือไม่

ทั้งใช่และไม่ใช่ หากคุณเข้าถึง Duolingo ทางเว็บไซต์ คุณจะต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต

หากคุณมีอุปกรณ์เคลื่อนที่ เรามี โหมดออฟไลน์ในแอปของเราทั้ง Android และ iOS ซึ่งจะทำให้คุณสามารถเข้าถึงบทเรียนจำนวนหนึ่งได้โดยไม่ต้องมีอินเตอร์เน็ตหรือการเชื่อมต่อไวไฟ อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถนำเสนอบทเรียนทั้งหมดของคุณได้ในโหมดออฟไลน์ คุณจำเป็นที่จะต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตเพื่อบันทึกและนับบทเรียนเหล่านั้นสำหรับความคืบหน้าประจำวันของคุณ