ศูนย์การช่วยเหลือ Duolingo

เกี่ยวกับ Duolingo

คำถามทั่วไป

การใช้ Duolingo

ดูบทความทั้งหมด 17 บทความ

บัญชี

ดูบทความทั้งหมด 13 บทความ

ปัญหาทางด้านเทคนิค

รายงานปัญหา

ความเป็นส่วนตัว

กระดานสนทนาและชุมชน

Duolingo Plus

ยกเลิกการสมัครใช้บริการของคุณ

Duolingo Plus

ดูบทความทั้งหมด 7 บทความ
มีเรื่องที่ยังไม่ค่อยแน่ใจหรือ
ส่งรายงานข้อผิดพลาด