Czy mogę utworzyć kilka kont, używając tego samego adresu e-mail?

Jeśli chcesz utworzyć drugie konto dla swojego dziecka lub członka rodziny, używając adresu e-mail, który jest już powiązany z innym kontem Duolingo, możesz utworzyć alias e-mail dla drugiego konta. Możesz to zrobić, używając wielu klientów poczty e-mail, takich jak Gmail, iCloud/Apple, Outlook i Hotmail, ale nie wszystkich. Sprawdź, czy Twój dostawca poczty e-mail obsługuje „aliasowanie plusowe” lub „subadresowanie”.

Podczas tworzenia drugiego konta podaj aliasowy adres e-mail w polu adresu e-mail dla nowego konta. Podstawą aliasu powinna być Twoja nazwa użytkownika danego emaila (np. „janinakowalska”), do której dodasz „+nazwaaliasu” przed @twojadomena.com. W ramach nazwy aliasu możesz użyć dowolnego ciągu znaków. Na przykład: jeśli Twój adres e-mail to „janinakowalska@gmail.com” i chcesz jako alias ustawić „duo2”, jako adres podaj „janinakowalska+duo2@gmail.com”. Wiadomości e-mail dla drugiego konta będą nadal kierowane na Twoją normalną skrzynkę odbiorczą.