Czy ucząc się z Duolingo można uzyskać płynność językową?

„Płynność” jest mylącym sposobem mierzenia tego, jak dobrze zna się język, ponieważ sugeruje, że istnieje jakiś punkt końcowy w jego nauce. W rzeczywistości nie ma żadnego testu ani kryterium językowego, które pozwoliłoby stwierdzić, czy ktoś „płynnie” posługuje się językiem, a eksperci od nauki języków mówią raczej o „biegłości”. Być może dążysz do „płynności”, ale tak naprawdę to „komfort” jest tym, do czego zmierzasz – i możesz czuć się komfortowo nawet jako osoba początkująca, w zależności od Twoich celów! Język, którego potrzebujesz, aby przez tydzień podróżować jako turysta, zdecydowanie różni się od potrzeb językowych profesjonalisty w jego miejscu pracy.


W Duolingo rozwijamy nasze kursy tak, aby oferować Ci osiągnięcie poziomu B2 (strona w j. angielskim), który umożliwia zdobycie pracy w konkretnym języku. Osiągnięcie tego stopnia biegłości wymaga dedykacji, różnorodnych ćwiczeń i dużo czasu. W tej chwili z Duolingo możesz zajść całkiem daleko: badanie z 2020 roku wykazało, że osoby uczące się języka w ramach kursu hiszpańskiego i francuskiego z Duolingo poradziły sobie równie dobrze z testami sprawdzającymi umiejętności czytania i słuchania, co studenci, którzy brali udział w czterech semestrach zajęć językowych na amerykańskim uniwersytecie – i to w o połowę krótszym czasie. Obejmuje to wiele zaawansowanych umiejętności językowych, ale nie poprzestajemy na tym: regularnie dodajemy nowe treści, poprawiamy dostosowanie do międzynarodowych wytycznych językowych i rozwijamy nowe produkty, aby pomóc Ci lepiej mówić i komunikować się z innymi osobami. Chcemy wspierać wszystkie osoby uczące się języków obcych w osiąganiu ich celów!


Zamiast skupiać się na płynności jako celu samym w sobie, wierzymy w przyjęcie bardziej zróżnicowanego podejścia, które odnosi się do indywidualnych celów każdej osoby uczącej się języka. Ponieważ osoby te często mają określone cele, to, co jest sukcesem dla jednej, może wyglądać zupełnie inaczej z perspektywy drugiej. Dlatego tak trudno jest określić, co dokładnie oznacza „płynność” w nowym języku. Liczba słów i zagadnień gramatycznych, których potrzebujesz, aby zorganizować weekend na plaży ze swoim najlepszym przyjacielem, zdecydowanie różni się słownictwa i złożonych struktur potrzebnych do przygotowania pisma do Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych.


W Duolingo korzystamy z Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR), za pomocą którego ustalamy cele dla różnych poziomów biegłości podczas projektowania naszych kursów. Poziomy te są oznaczone jako A1, A2, B1, B2, C1 i C2, i obejmują coraz bardziej złożone potrzeby językowe. Większość osób nie musi opanować wszystkich, ani nawet większości poziomów. Wszystko zależy od tego, co chcesz zrobić z językiem, którego się uczysz. Jak się okazuje, wielu użytkowników języka nie potrzebuje słownictwa i gramatyki na poziomie C1 lub C2 – nawet w swoim ojczystym języku.