Czym są dni nauki z rzędu?

Gdy ukończysz lekcję w aplikacji lub przeglądarce internetowej, Twoja liczba dni nauki z rzędu zwiększy się o 1. Gdy osiągniesz swój dzienny cel punktowy, otrzymasz specjalną nagrodę. Cel ten możesz ustawić podczas tworzenia konta Duolingo, a następnie zmienić na stronie: https://www.duolingo.com/settings/coach

Liczbę dni nauki z rzędu symbolizuje ikona płomienia. Jeśli nie osiągniesz swojego dziennego celu, ikona ta będzie mieć kolor szary. Zapali się ponownie, gdy osiągniesz swój cel poprzez ukończenie lekcji.

_PL__What_is_a_streak___1.png

Utrzymuj swój dzienny cel i zobacz, jak wysoko możesz zajść! Skorzystaj z „Zamrożenia czasu”, aby mieć pewność, że nie utracisz dni nauki z rzędu, gdy któregoś dnia zapomnisz o ćwiczeniach. Sprawdzaj regularnie, czy Twoje konto jest wyposażone w tę opcję, ponieważ Zamrożenie czasu działa tylko raz.

_PL__What_is_a_streak___2.png

Zamrożenie czasu możesz zdobyć w sklepie w aplikacji lub wersji na przeglądarkę internetową.

W przeglądarce internetowej:

Naciśnij ikonę Sklepu.

_PL__What_is_a_streak___3.png

 

W aplikacji na Androida i iOS:

Naciśnij zakładkę „Sklep” (na dole ekranu).

_PL__What_is_a_streak___4.png

*Pamiętaj, że niektórzy użytkownicy wersji mobilnej, którzy mają lingoty, powinni nacisnąć łączną liczbę lingotów, aby przejść do sklepu.