Beta i nie tylko. Jak wyglądają fazy tworzenia kursu?

Kurs w pierwszej fazie jest wciąż w budowie. Nie można jeszcze uzyskać do niego dostępu ani go testować.

Druga faza („Beta”) rozpoczyna się, gdy kurs zostanie ukończony i wydany publicznie. W tym czasie zespół zaczyna poprawiać treści, korzystając z opinii użytkowników, pozyskanych podczas testowania.

Kurs przechodzi do trzeciej fazy, gdy naprawione zostaną wszelkie niedogodności. Trzeba jednak zaznaczyć, że nawet w trzeciej fazie wciąż optymalizujemy każdy kurs, aby zapewnić użytkownikom jak najbardziej skuteczną i satysfakcjonującą naukę.