Czym są poziomy Globalnych Ambasadorów?

W zależności od jakości swoich kontrybucji, możesz zostać Zielonym lub Złotym Globalnym Ambasadorem. Poziomy mogą ulec zmianie; są one oceniane w skali roku, a aplikacje przeglądamy każdego dnia.