Czym są życia?

Życia służą do regulowania tempa nauki. Popełniając błędy w ćwiczeniach, tracisz życia. W ten sposób zachęcamy użytkowników do uważniejszego przyjrzenia się odpowiedziom przed naciśnięciem przycisku „Sprawdź”. Każdego dnia rozpoczynasz naukę z 5 życiami!

 

Dlaczego wprowadziliśmy życia?

Ponieważ sprzyjają one nauce! Nasze badania (w j. angielskim) pokazują, że jeśli osoby uczące się języków przechodzą przez zbyt wiele lekcji Duolingo jednego dnia, może to negatywnie wpłynąć na ich naukę, ponieważ prawdopodobnie mniej z nich zapamiętają. Wiemy, że użytkownicy uczą się najlepiej, gdy ćwiczą każdego dnia i poświęcają czas na naukę oraz przegląd poznanych treści. Życia zachęcają użytkowników, którzy popełniają błędy, do wzięcia głębokiego oddechu i przejrzenia wcześniejszych lekcji przed wykonaniem kolejnego kroku.

Jak mogę zdobyć życie?

Aby odzyskać utracone życie, poćwicz wcześniejszy materiał: naciśnij ikonę serca, a następnie kliknij „Ćwicz”. Każda lekcja, którą wykonasz, przywróci jedno życie. Z reguły użytkownicy automatycznie odzyskują każde kolejne życie co 5 godzin. Po 25 godzinach zostaną Ci przywrócone wszystkie życia.

Jeśli chcesz korzystać z Duolingo bez przerwy lub konieczności powracania do wcześniejszych lekcji, możesz również odzyskać życia, płacąc za to klejnotami.

UWAGA: Kiedy ćwiczysz uprzednio przerobiony materiał, funkcja serc jest wyłączona, więc nie stracisz ich za błędną odpowiedź.

W jaki sposób mogę otrzymać nieograniczoną liczbę żyć?

Wszyscy subskrybenci Duolingo Plus otrzymują w ramach swojej subskrypcji nielimitowaną liczbę żyć. Więcej informacji na temat aktywacji tej funkcji znajdziesz tutaj.

Jak to wygląda na innych platformach?

Życia są obecnie dostępne dla użytkowników urządzeń z systemem Android i iOS. Obecnie nie planujemy wprowadzać ich do wersji w przeglądarce internetowej.