Czym są życia?

Życia służą do regulowania tempa nauki. Dzięki nim unikamy pośpiesznego wykonywania ćwiczeń, które może negatywnie wpływać na naukę nowego języka (mowa tu o użytkownikach, którzy nie przejmują się liczbą błędów, przechodząc szybko przez kolejne lekcje, aby zdobywać coraz wyższy status). Popełniając błędy w ćwiczeniach, tracisz życia. W ten sposób zachęcamy użytkowników do uważnego przyjrzenia się odpowiedziom przed naciśnięciem przycisku „Sprawdź”. Każdego dnia rozpoczniesz naukę z 5 życiami!

Dlaczego wprowadziliśmy życia?

Ponieważ sprzyjają one nauce! Nasze badania (w j. angielskim) pokazują, że jeśli osoby uczące się języków przechodzą przez zbyt wiele poziomów Duolingo jednego dnia, może to negatywnie wpłynąć na ich naukę, ponieważ prawdopodobnie mniej z nich zapamiętają. Wiemy, że użytkownicy uczą się najlepiej, gdy ćwiczą każdego dnia i poświęcają czas na naukę oraz przegląd poznanych treści. Życia zachęcają użytkowników, którzy popełniają błędy, do wzięcia głębokiego oddechu i przejrzenia wcześniejszych lekcji przed wykonaniem kolejnego kroku.

Jak mogę zdobyć życie?

Aby odzyskać utracone życie, poćwicz wcześniejszy materiał. Naciśnij zakładkę „Życia", a następnie „Ćwicz”. Każda lekcja, którą wykonasz, przywróci jedno życie. Z reguły użytkownicy odzyskują każde kolejne życie co 5 godzin. Po 24 godzinach zostaną Ci przywrócone wszystkie życia.

Jeśli chcesz korzystać z Duolingo bez przerwy lub konieczności powracania do wcześniejszych lekcji, punkty życia możesz przywrócić również za pomocą klejnotów.

W jaki sposób mogę otrzymać nieograniczoną liczbę żyć?

Wszyscy subskrybenci Duolingo Plus otrzymują w ramach swojej subskrypcji nielimitowaną liczbę żyć. Więcej informacji na temat włączenia tej funkcji znajdziesz tutaj.

Jak to wygląda na innych platformach?

Życia są obecnie dostępne dla użytkowników urządzeń z systemem Android i iOS. Obecnie nie planujemy wprowadzić ich do wersji w przeglądarce internetowej.