Meg lehet folyékonyan tanulni egy nyelvet a Duolingóval?

A „folyékony" kifejezés félrevezető lehet annak meghatározásában, hogy egy nyelvtanuló mennyire ismer egy nyelvet, mert ez azt jelenti, hogy a nyelvtanulásnak van egy végpontja. Valójában nincs teszt vagy nyelvi kritérium annak eldöntésére, hogy valaki „folyékonyan" használja a nyelvet vagy nem, és a nyelvtanulási szakértők ehelyett nyelvtudásról beszélnek. Lehet, hogy a „folyékonyságra" törekszel, de a „kényelmes" lehet az, amit valójában elérsz – és céljaidtól függően akár kezdőként is kényelmesen érezheted magad nyelvhasználat közben! Az a nyelvtudás, amellyel egy turista elboldogul egy hétig utazás közben nagyon különbözik attól a nyelvtudástól, amelyre egy szakembernek van szüksége a munkahelyén.

A Duolingóban tanfolyamainkat folyamatosan fejlesztjük, hogy segítsünk eljutni a B2 szintre (angol nyelvű oldal), amely segítségével elhelyezkedhetsz egy olyan munkakörben, amely az adott nyelv ismeretét szükségelteti. Ennek a nyelvi szintnek az elérése elkötelezettséget, változatos gyakorlási módokat és sok időt igényel. Jelenleg a Duolingóval elég messzire eljuthatsz: egy 2020-as tanulmány által kiderült, hogy a Duolingo spanyol és francia tanfolyamainak hallgatói ugyanolyan jól teljesítettek az olvasási és szövegértési teszteken, mint azok a hallgatók, akik az Egyesült Államokban négy féléven át vettek részt nyelvórákon egyetemi tanulmányaik során — és körülbelül fele annyi idő alatt érték el ezt. Ez a nyelvi szint rengeteg kifinomult nyelvi készséget takar, de nem állunk meg itt: rendszeresen új tartalmakkal bővítjük tanfolyamainkat, javítjuk a nemzetközi nyelvi irányelvekkel való összhangot, és új termékeket fejlesztünk ki, amelyek elősegítik a beszédet és az interakciót. Szeretnénk minden nyelvtanulót támogatni céljaik elérésében!

Ahelyett, hogy a folyékonyságra úgy tekintenénk, mint egy végpontra, egy árnyaltabb megközelítést alkalmazunk, amely a tanulók saját céljaival van összefüggésben. Mivel a tanulóknak gyakran sajátos céljaik vannak egy új nyelv tanulása során, ami az egyik tanuló számára sikernek számít, az egészen mást jelenthet egy másik számára. Ezért olyan nehéz eldönteni, hogy pontosan mit jelent az, ha „folyékonyan” beszélünk egy tanult nyelven. Egészen más szókincsre és nyelvtanra van szükséged ahhoz, hogy a legjobb barátoddal megszervezhess egy hétvégét a tengerparton, mint ami ahhoz szükséges, hogy megfogalmazz egy különvéleményt az Egyesült Államok Legfelsőbb Bíróságának.

A Duolingóban tanfolyamaink tervezésénél a Közös Európai Nyelvi Referenciakeretet (CEFR) használjuk a különböző célok kitűzéséhez a készségszintek esetében. A szintek jelölése: A1, A2, B1, B2, C1, illetve C2, és egyre összetettebb nyelvtudást fednek le. A legtöbb embernek nem kell elsajátítania az összes, sőt a legtöbb szintet. Minden azon múlik, hogy mire szeretnéd használni a nyelvet. Mint kiderült, sok beszélőnek még az anyanyelvén sem szükséges a C1 vagy C2 szintű szókincset és nyelvtant használni.