Γενικές Ερωτήσεις

Δείτε και τα 7 άρθρα

Χρησιμοποιώντας το Duolingo

Δείτε και τα 20 άρθρα

Λογαριασμός

Δείτε και τα 18 άρθρα

Duolingo Plus

Δείτε και τα 10 άρθρα

Φόρουμ & Κοινότητα

Δείτε και τα 9 άρθρα

Τεχνικά Προβλήματα

Αναφορά Ζητημάτων

Δείτε και τα 7 άρθρα

Ambassadors

Δείτε και τα 7 άρθρα

Διαφημίσεις

Εκκολαπτήριο

Απόρρητο