Γενικές Ερωτήσεις

Δείτε και τα 7 άρθρα

Χρησιμοποιώντας το Duolingo

Δείτε και τα 22 άρθρα

Λογαριασμός

Δείτε και τα 16 άρθρα

Φόρουμ & Κοινότητα

Δείτε και τα 7 άρθρα

Στέμματα

Τεχνικά Προβλήματα

Αναφορά Ζητημάτων

Ambassadors

Δείτε και τα 7 άρθρα

Duolingo Plus

Δείτε και τα 8 άρθρα

Αγορές

Διαφημίσεις

Εκκολαπτήριο