Μπορώ να μοιραστώ την Duolingo Plus συνδρομή μου χρησιμοποιώντας το Family Sharing της Apple;

Δυστυχώς, δεν μπορείς να μοιραστείς το Duolingo Plus. Αυτό συμβαίνει για όλες τις Αγορές μέσω της εφαρμογής σύμφωνα με την Πολιτική της Apple (στα Αγγλικά).