Από το Beta και παραπέρα. Ποια είναι τα στάδια προόδου του μαθήματος;

Ένα μάθημα στην Φάση 1 είναι υπό κατασκευή και δεν μπορείς να έχεις πρόσβαση ή να το δοκιμάσεις ακόμα.

Η Φάση 2 ("Beta") ξεκινάει όταν το μάθημα έχει ολοκληρωθεί και έχει κυκλοφορήσει δημόσια. Αυτή την στιγμή, η ομάδα ξεκινάει να βελτιώνει το περιεχόμενο με την βοήθεια των σχολίων των χρηστών και μέσω ενδελεχών ελέγχων.

Το μάθημα πηγαίνει στην Φάση 3 όταν όλες οι δυσλειτουργίες έχουν εξομαλυνθεί. Ακόμα και στην Φάση 3, όμως, εμείς συνεχίζουμε να βελτιστοποιούμε κάθε μάθημα για την πιο αποτελεσματική εμπειρία μάθησης που επιβραβεύει.