Πως αναφέρω ένα πρόβλημα με μια πρόταση ή μετάφραση;

Όταν έχεις σχόλια σχετικά με σφάλματα σε προτάσεις ή μεταφράσεις, μπορείς να αναφέρεις τη λάθος πρόταση απευθείας στους συνεισφέροντες του μαθήματος.

 

1. Αφού καταχωρήσεις την απάντησή σου, επίλεξε "Αναφορά". Στα κινητά, θα απεικονίζεται με ένα εικονίδιο με μια σημαία.

How_do_I_report_a_problem_with_a_translation_1.PNG

 

2. Διάλεξε μια επιλογή ανάλογα με το ζήτημα που θέλεις να αναφέρεις. Για παράδειγμα, μπορείς να επιλέξεις "Η απάντησή μου έπρεπε να γίνει δεκτή." Αυτό θα υπογραμμίσει τα πιθανά σφάλματα στους συνεισφέροντες του μαθήματος.

How_do_I_report_a_problem_with_a_translation_2.PNG

 

3. Επίλεξε "Ο ήχος λείπει" εάν δεν υπάρχει καθόλου ήχος σε μια άσκηση. Ιδιαίτερα σημαντικό για ασκήσεις που απαιτούν ήχο προκειμένου να λύσεις την πρόταση.

How_do_I_report_a_problem_with_a_translation_3.png

4. Πάτα στο "Οι επιλογές του λεξικού με την κατάδειξη είναι λανθασμένες" αν οι ορισμοί που εμφανίζονται όταν βάζεις το βελάκι πάνω στις λέξεις είναι λανθασμένοι.

How_do_I_report_a_problem_with_a_translation_4.png

5. Πάτα στο "Οι συμβουλές του λεξικού δεν εμφανίζονται με την κατάδειξη" αν οι ορισμοί που εμφανίζονται όταν βάζεις το βελάκι πάνω στη λέξη λείπουν.

How_do_I_report_a_problem_with_a_translation_5.png

6. Εάν υπάρχει κάποια διαφορά στο ηχητικό ενώ ολοκληρώνεις μια άσκηση μετάφρασης, επίλεξε "Ο ήχος δεν ακούγεται σωστά". Επίσης θα δεις αυτή την επιλογή στις προφορικές ασκήσεις.

How_do_I_report_a_problem_with_a_translation_6.png

7. Εάν οι παραπάνω λόγοι δεν ταιριάζουν με το πρόβλημα, επίλεξε "Κάτι άλλο δεν πήγε καλά".

How_do_I_report_a_problem_with_a_translation_7.png

Όλα αυτά τα σχόλια πηγαίνουν απευθείας στους συνεισφέροντες των μαθημάτων, και εκείνοι συλλέγουν αναφορές για να φτιάξουν τα σφάλματα και να προσθέσουν πιθανές μεταφράσεις στη φράση.