Ποια είναι η ρύθμιση για την ζώνη ώρας;

Η ζώνη ώρας σου θα ταιριάζει με την ζώνη ώρας της τοποθεσίας όπου δημιούργησες τον λογαριασμό σου. 

Όμως, η ζώνη ώρας σου θα αλλάζει αυτόματα κάθε φορά που η ανανεώνεται η ζώνη ώρας της συσκευής σου (Για παράδειγμα, όταν ταξιδεύεις). Μπορεί να χρειαστεί να κλείσεις και να ανοίξεις ξανά την εφαρμογή σου, και να επιβεβαιώσεις ότι η ζώνη ώρας σου έχει αλλάξει επίσης. 

Οι πίνακες κατάταξης στις Duolingo Λέσχες κάνουν επαναφορά κάθε Δευτέρα 00:00 UTC.