Ποιες είναι οι οδηγίες της κοινότητας του φόρουμ;

Έχουμε μια σειρά από οδηγίες κοινότητας τις οποίες αναμένουμε ότι θα ακολουθούν οι μαθητευόμενοι. Μπορείς να έχεις πρόσβαση στην νεότερη έκδοση εδώ.

Παρακαλούμε να υπενθυμίζεις στους άλλους αυτές τις οδηγίες εάν βλέπεις ότι παραβιάζονται. Σε περίπτωση κατάχρησης, παρακαλούμε διάβασε αυτό