Ποιο είναι το επόμενο επίπεδο μετά το Χρυσό για τους Global Ambassadors;

Σε τι πράγμα αναφέρεσαι; Το Χρυσό είναι το υψηλότερο επίπεδο...   ;)

(Ό,τι συμβαίνει στο επίπεδο-μετά-το-χρυσό- μένει στο επίπεδο-μετά-το-χρυσό.)