Ποια είναι τα επίπεδα για τους Global Ambassadors;

Με βάση τις συνεισφορές υψηλής ποιότητας σου, μπορείς να είσαι Πράσινος ή Χρυσός Global Ambassador. Τα επίπεδα δεν είναι μόνιμα, αξιολογούνται ετήσια και οι αιτήσεις εξετάζονται σε συνεχή βάση.