Πως αναφέρω μια διαφήμιση;

Οι διαφημίσεις στο Duolingo έρχονται από διαφημιστικά δίκτυα που αποτελούν βιομηχανίες-πρότυπα όπως η Google και η Facebook. Δεν επιλέγονται από το Duolingo αλλά από τα δίκτυα (οπότε, για παράδειγμα, εάν η Google γνωρίζει ότι σου αρέσει να αγοράζει φιγούρες Μικρό μου Πόνυ, θα επιλέξει να σου δείξει διαφημίσεις για αυτό).


Όμως, έχουμε τοποθετήσει φίλτρα για να αποκλείουν κάθε διαφημιστικό περιεχόμενο που θα μπορούσε να θεωρηθεί ακατάλληλο για τους μαθητευόμενους γλωσσών. Το λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας - εάν δεις κάτι ιδιαίτερα ακατάλληλο, παρακαλούμε τράβα ένα στιγμιότυπο οθόνης, κατέγραψε τον σύνδεσμο URL που οδηγεί η διαφήμιση, και ανέφερε το στο abuse@duolingo.com.