Můžete se s pomocí Duolinga naučit jazyk plynule?

„Plynule" je zavádějící způsob, jak měřit, jak dobře umíte jazyk, protože naznačuje, že učení jazyka má nějaký konečný cíl. Ve skutečnosti neexistuje žádný test ani jazykové kritérium, podle kterého by se dalo určit, zda je někdo „plynulý", a odborníci na výuku jazyků místo toho hovoří o zběhlosti v užívání jazyka. Můžete usilovat o plynulé uživání jazyka, ale ve skutečnosti můžete docílit „pohodlného" užívání jazyka - někdo se může cítit pohodlně i jako začátečník, to se odvíjí od učebních cílů každého z nás! Jazyk, který potřebuje turista, který cestuje, se liší od jazykových potřeb profesionála na pracovišti.


V Duolingu vyvíjíme naše kurzy tak, abyste se dostali na úroveň B2 (stránka v angličtině), které když dosáhnete, tak můžete získat pracovní uplatnění v jazyce, který studujete. Dosažení této úrovně vyžaduje odhodlání, rozmanité možnosti procvičování a spoustu času. Právě teď vás Duolingo může dostat docela daleko: studie z roku 2020 jasně ukázala, že studenti kurzů španělštiny a francouzštiny na Duolingu dosáhli v testech čtení a poslechu stejných výsledků jako studenti, kteří absolvovali čtyři semestry univerzitní výuky - a to za přibližně poloviční dobu. To pokrývá spoustu sofistikovaných jazykových dovedností, ale tím nekončíme: pravidelně přidáváme nový obsah, zlepšujeme soulad s mezinárodními jazykovými směrnicemi a vyvíjíme nové produkty, které vás přimějí mluvit a komunikovat. Chceme všechny studenty jazyků podpořit v dosahování jejich cílů!Spíše než na plynulost jako cíl sám o sobě věříme v diferencovanější přístup, který se vztahuje ke konkrétním cílům jednotlivých studentů. Protože studenti mají při studiu nového jazyka často stanovené své vlastní cíle. To, co je pro jednoho studenta úspěch, se může velmi lišit od cílové rovinky jiného studenta. Proto je tak těžké rozhodnout, co přesně znamená "plynulé" ovládání nového jazyka. Počet slovíček a gramatických jevů, které potřebujete k tomu, abyste si domluvili víkend na pláži s nejlepším přítelem, se opravdu liší od slovní zásoby a složitých jazykových struktur potřebných k napsání nesouhlasného stanoviska pro Nejvyšší soud USA.


Ve společnosti Duolingo používáme Společný evropský referenční rámec pro jazyky (SERR), abychom při tvorbě našich kurzů stanovili cíle pro různé úrovně znalostí. Tyto úrovně jsou označeny A1, A2, B1, B2, C1 a C2 a pokrývají stále složitější jazykové potřeby. Většina lidí nepotřebuje zvládnout všechny úrovně, nebo dokonce většinu z nich. Záleží na tom, jak a k čemu chcete jazyk používat. Jak se ukazuje, mnoho mluvčích nepotřebuje používat slovní zásobu a gramatiku na úrovni C1 nebo C2, a to ani ve svém prvním jazyce.