Proč se můj kurz změnil?

Jednoho dne vám přijde oznámení, že došlo k aktualizaci jazykového kurzu, který na Duolingu studujete. Přirozeně vás asi zajímá - o jakou aktualizaci se jedná? Co se změnilo? A proč? Přečtěte si níže informace o iterativním a experimentálním přístupu společnosti Duolingo k tvorbě jazykových kurzů...


Proč jsou kurzy aktualizovány?

Neexistuje něco takového jako "dokončený" jazykový kurz. Proto v Duolingu neustále pracujeme na vylepšování našich kurzů. Pokud jste dostali oznámení o aktualizaci, je to proto, že se s vámi rádi podělíme o naše nejnovější změny ve stávajícím kurzu.


K jakým vylepšním dochází při aktualizaci kurzu?

1. Dodatečný obsah: Naším cílem je vyučovat jazyk až do úrovně B2 dle stupnice SERR (příspěvek na blogu v angličtině). Proto jsem možná do kurzu přidali další obsah, abychom vám pomohli dosáhnout úrovně B2!
2. Úprava stávajícího obsahu: Neustále provádíme experimenty a testujeme, jak učit co nejefektivněji. Je možné, že budeme váš kurz upravovat s cílem usnadnit vám učení a dosáhnout lepších výsledků.
3. Vytváření zcela nového obsahu: Chceme, aby všechny naše kurzy odpovídali standarům SERR. Někdy tedy může dojít k úplné změně obsahu kurzu, abychom zlepšili co a kdy učíme tak, abyste se naučili ty správné věci ve správnou chvíli.

Co je SERR?

SERR je zkratkou pro Společný evropský referenční rámec pro jazyky - v podstatě se jedná o soubor standardů, které stanovují, co by lidé měli v určitých fázích výuky jazyka umět. Tím, že naše jazykové kurzy přizpůsobujeme standardům SERR, zajišťujeme, že se učíte to, co je pro vás nejužitečnější, abyste se naučili komunikovat co nejefektivněji.


Jak bylo uvedeno výše, konečným cílem je dostat všechny studenty na jazykovou úroveň B2. To proto, že jakmile dosáhnete úrovně B2, máte všechny jazykové znalosti, které potřebujete k zahájení kariéry s využitím cílového jazyka. Chceme docílit toho, že budete moci žít plnohodnotný život s využitím jazyka, který studujete!

Více informací o úrovních SERR a Duolingu si můžete přečíst v tomto (v angličtině) příspěvku na blogu (v angličtině).


Co se stalo s mými dovednostmi a úrovněmi?


Se změnami obsahu někdy přicházejí i změny dovedností a úrovní ve vašem kurzu. Je to proto, že často přidáváme zcela nový obsah, a také proto, že přesouváme učivo v kurzu tam a zpět, abychom zlepšili učení (některé věci učíme později a nové pojmy učíme dříve v kurzu na základě vzorců, které vidíme v našich metrikách učení).

To samozřejmě může „rozhodit" vzhled úrovní dovedností a barev kurzu. Chápeme, že to někdy může vypadat, jako bychom pokrok jednoduše vymazali, ale není tomu tak. Když vám nabízíme něco nového v jazyce, který se učíte, chceme vám dát možnost si to prohlédnout a zkontrolovat. Například: Pokud přidáme novou slovní zásobu do dovednosti „Pozdravy", přidáme nové věty. To znamená, že jste tento materiál ještě neviděli a nyní se jedná o novou dovednost „Pozdravy", kterou je třeba se naučit (a která může stále obsahovat věty a slovní zásobu ze staré dovednosti Pozdravy). Stručně řečeno, nové a přepracované dovednosti, které se v kurzu objevují, jsou důsledkem naší snahy obohatit kurz a posílit vaše dovednosti.

Co přesně se v aktualizaci mění?


Co se změní, závisí na přesné povaze aktualizace, kterou dostáváte. S největší pravděpodobností však získáte novou slovní zásobu k učení a nové lekce, které se zaměřují na budování vašich jazykových komunikačních dovedností.

Nevidím žádnou změnu - kdy se můj kurz změní?


Možná jste od jiných lidí slyšeli, že se jejich kurz změnil, nebo jste slyšeli, že „zavádíme" nějakou změnu, ale u svého kurzu změnu nevidíte. Stručné vysvětlení je takové, že aktualizace poskytujeme malé skupině a pak je začneme uvolňovat pro stále více lidí, pokud změny vykazují pozitivní výsledky.

Trochu více technické vysvětlení zní, že se tak děje proto, že postupujeme podle postupu zvaného „A/B testování". A/B testování spočívá v tom, že rozdělíme studenty do skupin a první skupině dáme novou verzi kurzu a druhé skupině starou verzi kurzu. Pak porovnáme, jak moc se tyto dvě skupiny učí a jak moc se jim kurz líbí. Pokud v kurzu nezaznamenáte žádnou změnu, je dost pravděpodobné, že jste v naší kontrolní skupině a v blízké budoucnosti se pravděpodobně dočkáte nové verze.

Dostal jsem nový obsah kurzu, ale pak zase zmizel!


Ano, to se občas stává. Když provádíme tyto A/B testy, nová verze kurzu nemá vždy takové výsledky, v jaké jsme doufali, což znamená, že se nejedná o lepší verzi daného kurzu. Když se to stane, přesuneme studenty zpět na předchozí verzi kurzu (aby mohli pokračovat ve výuce v lepší verzi). Pak si s kurzem pohrajeme, odstraníme všechny chyby, které najdeme a zkusíme to znovu s novým testem.