Co jsou Korunky?

Korunky je funkce, která věříme, že nám pomáhá lépe vyučovat. Každá dovednost, kterou získáte, má přiřazenou určitou úroveň Korunek. Když zlepšíte svou dovednost, získáte Korunku a budete dostávat obtížnější úkoly. Máte na výběr si dovednost prohloubit a zvýšit nebo pokračovat v nových dovednostech a učit se nový obsah.

Naší misí je vytvořit takové kurzy, které budou zábavné a budou vyhovovat příležitostným studentům, ale které i přesto nabídnou pokročilý obsah studentům, kteří berou studium vážně. Příležitostní studenti mohou velmi snadno projít celým jazykovým stromem a studenti, kteří berou studium vážně mohou jít více do hloubky a dovednosti prohlubovat a získávat Korunky.

Za osvojení jedné dovednosti můžete získat až 5 korunek (známých také jako úrovně)!

What_are_Crown_levels_1.jpg

Jak mohu dovednost procvičit? A jak se dají procvičovat konkrétní dovednosti?

Dovednosti můžete procvičovat kliknutím na 'Procvičovat' u každé dokončené, zlaté dovednosti. Toto procvičování nebude mít žádný vizuální vliv na váš jazykový strom. Což znamená, že si dovednost procvičíte, prohloubíte a posílíte slova, která jste se naučili, ale dovednost nepovýšíte na další úroveň a procvičováním nezískáte přístup k novému obsahu.

Pomocí Korunek jsme procvičování dovedností rozdělili na více lekcí. Pokud si chcete prověřit znalost slovíček, tak doporučujeme postoupit na další úroveň. To vám pomůže upevnit znalost z předchozích lekcí a dále prohloubit konkrétní dovednost.

A jak je to s učením prostřednictvím opakování?

Znovu jsme představili koncept učení opakováním na úrovni dovedností. Jakmile náš algoritmus vypočítá, že je nutné určitou dovednost upevnit, tak tato zlatá dovednost na úrovni 5 popraská. Když dovednost popraská, tak nepřijdete o žádné získané korunky, ale je to pro vás signál, že je čas procvičit určitý obsah. Procvičováním lekcí u popraskané dovednosti tuto dovednost obnovíte do její původní slávy.

V jeden okamžik můžete mít pouze 3 popraskané dovednosti. A pokud se rozhodnete popraskané dovednosti neprocvičit, tak to není problém. Nebude to mít žádný vliv na celkový získaný počet Korunek.

Více se můžete dozvědět zde.

mceclip0.png

Je možné prověřit úroveň?

Ano, samozřejmě! Uživatelé iOS a Android mají možnost testem postoupit z úrovně 0 na úroveň 1. A předplatitelé Duolingo Plus mají neomezené možnosti dovednostních testů. Nepovažujeme za žádoucí dostat se v určité dovednosti na úroveň 5 najednou. Dosažení úrovně 5 znamená, že máte slovíčka v dovednosti dostatečně procvičená a pravděpodobně nebude nutné je nějakou dobu procvičovat.

mceclip4.png

O konceptu Korunek se můžete dozvědět více v našem Příspěvku na blogu!