Jak mohu nahlásit problém s větou nebo překladem?

Pokud máte nějakou zpětnou vazbu ohledně chyb ve větách nebo překladech, prosíme nahlaste nesprávnou větu přímo tvůrcům kurzu.

 

1. Po zodpovězení dotazu zvolte "Nahlásit". Na mobilu budete mít tuto možnost k dispozici jako ikonu praporku.

How_do_I_report_a_problem_with_a_sentence_or_translation_1.png

2. Zvolte možnost dle typu problému, který chcete nahlásit. Např.: Můžete zvolit možnost "Moje odpověď měla být přijata." Tvůrci kurzu pak tuto možnou chybu uvidí zvýrazněně.

How_do_I_report_a_problem_with_a_sentence_or_translation_2.png

3. Vyberte možnost "Chybí zvuk.", pokud ve cvičení chybí audio, což je důležité především u procvičování, kde je zvuk přímo vyžadován k vyřešení úkolu.

How_do_I_report_a_problem_with_a_sentence_or_translation_3.png

4. Klikněte na "Nesprávné tipy.", pokud jsou definice, které se zobrazí, když přejedete nad slovy nesprávné.

How_do_I_report_a_problem_with_a_sentence_or_translation_4.png

5. Klikněte na "Chybí tipy.", pokud se po přejetí nad slovem nezobrazí žádné definice.

How_do_I_report_a_problem_with_a_sentence_or_translation_5.png

6. Pokud se při přehrávání zvuku objeví jakákoliv nesrovnalost, zvolte možnost "Zvuk není správně.". Tuto možnost uvidíte také u audio cvičení.

How_do_I_report_a_problem_with_a_sentence_or_translation_6.png

7. Pokud výše uvedené důvody nevystihují problém, který potřebujete nahlásit, pak zvolte možnost "Pokazilo se něco jiného.".

How_do_I_report_a_problem_with_a_sentence_or_translation_7.png

Veškerá tato zpětná vazba doputuje přímo k tvůrcům kurzu, kteří mohou nashromážděné chyby opravit a do vět doplnit potřebné překlady.