Nefunguje mi mikrofon. Jak ho mám opravit?

Pokud se než začnete objeví chyby načítání nebo náhodné zpomalení, nahlédněte prosím do kapitoly Je Duolingo právě teď neaktivní? a ověřte, zda u nás nenastaly problémy se serverem.

1. Ověřte, že používáte Google Chrome. Cvičení s mikrofonem fungují pouze v prohlížeči Chrome.

2. Ujistěte se, že to není problém s mikrofonem. Ověřte, že je zapnutý, zapojený a že funguje s ostatními aplikacemi. Můžete se také pokusit aktualizovat stránku nebo restartovat počítač a prohlížeč a ověřit, zda tento postup pomohl.

3. Přejděte na stránku nastavení.

 

My_microphone_is_not_working._How_can_I_fix_it_1.png

 

My_microphone_is_not_working._How_can_I_fix_it_2.png

 

 4. Pokud používáte prohlížeč Chrome, ujistěte se, že je Duolingo v seznamu webů, které mají dovoleno používat mikrofon. Jestliže jste v minulosti zamítli oprávnění, musíte je změnit ručně v nastavení prohlížeče Chrome. Více informací získáte zde.

5. Pokud to přesto nefunguje, zašlete zprávu o chybách. Mikrofon můžete dočasně deaktivovat (a zabránit zobrazování mluvených otázek) nastavením na možnost Vypnuto.